Biedrība „Cita Rīga” ir dibināta 2007. gadā. Tās galvenais darbības veids ir kultūras veicināšana.  Lai sasniegtu savu izvirzīto mērķi biedrība nodarbojas arī ar izglītojošo darbību, organizējot dažādas bērnu un jauniešu brīvā laika aktivitātes, kas ir tieši vērstas uz Rīgas vēsturiskā mantojuma apzināšanu.

·         Interešu izglītības programmu "Rīgas pētnieku skola" (Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta licence Nr. DIKS-14-28-ail). Programmas galvenais mērķis ir  lietderīga brīvā laika pavadīšana, attīstot novadpētniecību,  jaunu apvāršņu atklāšana netradicionālā veidā iepazīstināt ar Rīgu, ar tās daudzveidību – caur ekskursijām, pārgājieniem un spēlēm;

 ·         Izglitojošas galda spēles par Latviju;

 ·         Netradicionālas eskursijas ar spēles elementiem (vairāk kā 60 maršruti) dažādās Rīgas daļās;

 ·         Izglītojošas nometnes, kas vērstas uz Rīgas pilsētas iepazīšanu,  skolas brīvlaikos;

 ·         Sabiedrības integrācijas projektus izglītības iestādēs, kas vērsti uz Latvijas vēstures iepazīšanu caur spēlēm un uzdevumiem;

 ·         Izglītojošas aktivitātes dažādos publiskajos pasākumos.

 ·         Rīgas vēstures enciklopēdija www.citariga.lv

 Sīkāka informācija: www.izzini.lv; www.citariga.lv; www.facebook.com/CitaRiga

Tālrunis: 26143120 ; e-pasts: info @ citariga.lv

2009. gada 1. aprīļa lēmumu Nr. 90 biedrība „Cita Rīga” ieguva sabiedriskā labuma organizācijas statusu darbības veidam – kultūras veicināšana. Ziedojot sabiedriskā labuma organizācijām gan uzņēmumiem, gan privātpersonām ir tiesības saņemt noteiktus nodokļu atvieglojumus, izņemot gadījumus, kad tās atsauc savu ziedojumu. Aicinām ziedot!

0
 .